راهسازی:

در صنعت راهسازی شرکت ورزیران با استفاده از تکنولوژی شرکت های بین المللی شل و فنیکس محصولات مختلفی را در زمینه تولید روکش های آسفالتی با دوام و همچنین نگهداری و ترمیم روکش های موجود ارائه نموده است، همچنین شرکت های معتبر( NCC و Cowi Kampsax ) از همکاران قدیمی شرکت فنیکس آمادگی دارند انواع خدمات مشاوره ای و اجرایی را به شرکت ورزیران ارائه نمایند.

راهسازی