ساختمان:

  • انواع عایق های رطوبتی پیش ساخته
  • انواع ماستیک های سرد ریز پلیمری

انواع مختلف عایق های رطوبتی پیش ساخته شرکت ورزیران با مرغوبترین مواد اولیه و در کارخانه مجهز و پیشرفته این شرکت سازگار با شرایط مختلف اقلیمی و مطابق استاندارد ایران تولید و عرضه شده و در انواع مختلف سازه های صنعتی، خدماتی و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند.

ساختمانی