سیستم پوشش بیتومن

بیتومن انامل تولید این شرکت قیر پایه نفتی حاصل از تقطیر نفت خام می باشد که در راکتورهای مجهز ورزیران هوا دهی و اکسید شده و با مواد معدنی اصلاح می گردد بطوریکه بتواند بعنوان یک ماده حفاظت از خوردگی برای لوله های فولادی مدفون در خاک برای یک بازه زمانی طولانی عملکرد مناسبی داشته باشد. این پوشش به دلیل صرفه اقتصادی و نیز ایمن بودن برای محیط زیست همچنان به عنوان یک گزینه در پروژه های خطوط انتقال به شمار می آید.
سیستم بیتومن شامل اجزای ذیل می باشد:

• پرایمر مصنوعی Synthetic Primer
• بیتومن انامل Bitumen Enamel
• نوار رویی Outerwrap