ورزسیل SH/20
دی ۵, ۱۳۹۷
Show all

phoenixbinder

فنیکس بایندر® نام عمومی انواع قیر پلیمری مخصوص تهیه مخلوط آسفالتی با دوام بالا و خواص ویژه است که بر اساس رتبه عملکردی (PG) طبقه بندی می شوند.

اصلاح قیر با پلیمر امکان تولید انواع مخلوط های آسفالتی گرم شامل آسفالت با دوام بالا، آسفالت متخلخل، آسفالت ماستیک و انواع آسفالت های با خواص ویژه را فراهم می کند. استفاده از قیر پلیمری در تهیه مخلوط آسفالتی ، ضمن افزایش بازه عملکرد دمایی قیر، تحمل فشار بار ترافیکی سنگین را برای روکش ممکن کرده و در نهایت موجب کاهش مشکلاتی نظیر ایجاد انواع ترک ها، شیار افتادگی، موج افتادگی و عوارض سطحی راه می گردد

PG یا Performance Grade رتبه عملکردی قیر پلیمری است که با دو عدد نشان دهنده بازه دمایی عملکرد آن قیر مشخص شده و بر اساس شرایط جوی ، ترافیکی و تغییرات دمایی هر منطقه تعیین می گردد. در طبقه بندیPG تقسیم بندی انواع قیر بر اساس شاخص های عملکردی آنها انجام می پذیرد.