ورزروف
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
ورزسیل SH/15 و SH/30
دی ۵, ۱۳۹۷
Show all

varzfluid

ورزفلوئید® نام اختصاصی انواع مختلف امولسیون های قیری تولیدی شرکت ورزیران است که در صنعت راهسازی و صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و در خط تولید پیشرفته با ظرفیت 20 تن در ساعت تولید و عرضه می گردند.

امولسیون های قیری به دلیل مزایای بسیار قابل توجه زیست محیطی، فنی، اجرایی و اقتصادی به عنوان جایگزین بسیار مناسب انواع قیرهای محلول شناخته شده اند.شرکت ورزیران انواع امولســیون های قیری کاتیونیک ، آنیونیک و پلیــمری را جهت مصارف مختلف تولید می نماید. تاکنون امولســیون های مخصوص Tack Coat(اندود سـطحی) ،PrimeCoat(اندود نفوذی)، Fog Seal(اندود حفاظتی قیری) ، امولســیون های ویژه انواع آسفالت های سطحی شامل Chip Seal، Micro SurfacingوSeal Slurry همچنین امولسیون های مخصوص Cold Mix و Road Mix با موفقیت کامل در شرکت ورزیران طراحی، تولید و عرضه شده اند.