ورزفلوئید
شهریور ۱۱, ۱۳۹۵
ورزتیپ
دی ۵, ۱۳۹۷
Show all

varzseal

ورزسیل® S-H/15 و ورزسیل® S-H/30 دو نوع ماستیک گرم ریز پلیمری شرکت ورزیران هستند که منطبق بر شرایط اقلیمی ایران و جهت درزگیری روکش های آسفالتی طراحی شده اند. از مؤثرترین و پیشرفته ترین روش ها برای جلوگیری از نفوذ آب به روسازی و پیش گیری از تخریب آن، پر کردن ترک های موجود بر سطح راه با ماستیک های پلیمری می باشد.

انجام درزگیری با ماستیک پلیمری مناسب و با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مخصوص و توسط اکیپ اجرایی مجرب، باعث افزایش چشم گیر طول عمر روکش آسفالتی می شود. همچنین درزگیری ترک ها پیش از انجام روکش مجدد آسفالت، انعکاس ترک ها به لایه آسفالت جدید را به مراتب کاهش می دهد.

ماستیک گرم ریز پلیمری ورزسیل® S-H/10 از دیگر محصولات شرکت ورزیران است که مخصوص درز انبساط پل ها طراحی و تولید شده است، این ماستیک با خاصیت ارتجاعی بسیار قابل توجه و چسپندگی عالی به سطوح بتنی، گزینه بسیار مناسب جهت پر کردن درز انبساط پل ها به شمار می رود.