ژئوممبران PBGM
دی ۵, ۱۳۹۷
ورزبایندر
دی ۵, ۱۳۹۷
Show all

varzseal20

ورزسیل® S-H/20 ماستیک گرم ریز پلیمری شرکت ورزیران مخصوص کانال های انتقال آب است، استفاده ازاین محصول ضمن افزایش طول عمر کانال و کاهش هدر رفت آب، به دلیل جلوگیری از رشد گیاه در درزها، هزینه های لایروبی کانال را نیز به مقدار بسیار قابل توجهی کاهش می دهد.

 از جمله ویژگی های ورزسـیل® S-H/20 خاصیت ارتجاعی قابل توجه، چسبندگی کامل به سطوح بتنی، تحمل شرایط مختلف جوی و تغییرات دمای محیط قابل اشاره هستند، همچنین این محصول در سطوح شیبدار کانال های ذوزنقه ای پایداری کامل داشته و به مرور زمان جاری نمی گردد.

ورزسیل® S-H/18 و ورزسیل® S-H/60 دو نوع از ماستیک های گرم ریز پلیمری شرکت ورزیران هستند که جهت پرکردن درزهای انبساط، انقباض و اجرایی در مخازن آب آشامیدنی طراحی شده اند،  ورزسیل® S-H/18 برای درزهای سطوح افقی و ورزسیل® S-H/60 برای درزهای سطوح قائم مورد استفاده قرار می گیرند، این دومحصول با چسبندگی بسیار عالی به سطوح و دیواره های بتنی، عملکرد کاملی را درخصوص آب بندی درزها در مخازن آب ارائه می نمایند.این محصولات دارای تائیدیه بهداشتی استفاده در مخازن آب آشامیدنی هستند.