ورزفلوئید WA/2
شهریور ۱۱, ۱۳۹۵
ورزسیل S-H/20
شهریور ۱۱, ۱۳۹۵
Show all

varzseal10ورزسیل®T/10: این محصول خمیر قیری تولید شده بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمر می باشد که دارای مقاومت عالی در برابر سرما و گرمای شدید بوده و چسپندگی قابل توجهی به مصالح ساختمانی دارد ورزسیل®T/10 به عنوان ترمیم کننده انواع ترک های ساختمانی و روکش های آسفالتی به کار رفته و برای انواع کاربردهای مختلف امکان رقیق کردن آن با آب وجود دارد.