ورزسیل SH/15 و SH/30
دی ۵, ۱۳۹۷
ورزفلوئید WA/2
دی ۵, ۱۳۹۷
Show all

varztape

ورزتیپ® نام عمومی محصولی است که با عنوان نوار دو طرف چسب قیر پلیمری نیز شناخته می شود و با استفاده از قیر پلیمری ویژه به صورت رول در عرض ها و ضخامت های مختلف بر اساس نوع کاربرد تولید می شود سهولت استفاده از این محصول و عدم نیاز به گرمایش جهت اجرای آن و همچنین چسبندگی بسیار عالی به انواع مصالح ساختمانی و آسفالت باعث شده است این محصول برای طیف بسیار وسیعی از کاربردها مورد استفاده می باشد.

ورزتیپ®PM/5 یکی از انواع ورزتیپ های تولیدی شرکت ورزیران است که در راهسازی دارای کاربرد می باشد این محصول با ضخامت 5 میلی متر و عرض 5 سانتی متر جهت چسپاندن آسفالت قدیم و جدید در لکه گیری روکش آسفالتی و همچنین در مرمت نوارهای حفاری به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و ضمن به تاءخیر انداختن ایجاد ترک مابین آسفالت جدید و قدیم، در افزایش طول عمر روکش نقش قابل توجهی دارد.

همچینین این محصول به دلیل چسبندگی بسیار خوب به بتن در محل اتصال کف یا دیواره بتنی به آسفالت نیز جهت جلوگیری از ایجاد درز مابین بتن و آسفالت مورد استفاده قرار می گیرد.