عمرانی

پوشش های لوله

 • فنیکس بایندر

  فنیکس بایندر® نام عمومی انواع قیر پلیمری مخصوص تهیه مخلوط آسفالتی با دوام بالا و خواص ویژه است که بر اساس رتبه عملکردی (PG) طبقه بندی […]
 • ورز فلوئید

  ورزفلوئید® نام اختصاصی انواع مختلف امولسیون های قیری تولیدی شرکت ورزیران است که در صنعت راهسازی و صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و در […]
 • ورزسیل S-H/15 و S-H/30

  ورزسیل® S-H/15 و ورزسیل® S-H/30 دو نوع ماستیک گرم ریز پلیمری شرکت ورزیران هستند که منطبق بر شرایط اقلیمی ایران و جهت درزگیری روکش های آسفالتی […]
 • ورزتیپ

  ورزتیپ® نام عمومی محصولی است که با عنوان نوار دو طرف چسب قیر پلیمری نیز شناخته می شود و با استفاده از قیر پلیمری ویژه به […]
 • نوار رویی

  Download PDF version here. Product Data Sheet Product Name: GT550 Standard: EN 10300 Type B / AWWA C 203 Product Description GT550 is bitumen-impregnated non-woven glass […]