انتقال و ذخیره آب

عمرانی

پوشش های لوله

  • پی بی جی ام

    (Prefabricated Bituminous Geo Membrane) PBGM انواع عایق های رطوبتی پیش ساخته هستند که در ایزولاسیون مخازن آب، سدها،کانال ها و شبکه های انتقال آب کاربرد دارند، […]
  • ورزسیل S-H/20

    ورزسیل® S-H/20 ماستیک گرم ریز پلیمری شرکت ورزیران مخصوص کانال های انتقال آب است، استفاده ازاین محصول ضمن افزایش طول عمر کانال و کاهش هدر رفت […]